Lichtberekeningssoftware

Lichtberekeningssoftware

Lichtberekeningssoftware is een van de gereedschappen waar we mee werken. Onze voorkeur gaat uit naar Relux daar dit in onze optiek nog steeds het meest geavanceerde pakket is. Op verzoek kunnen we uiteraard ook met andere programma’s werken.

We hebben  al een zeer lange relatie met Relux en de daar werkzame software designers. Veel van de mogelijkheden in het Relux pakket komen dan ook uit een zeer nauwe samenwerking waarbij het ieder keer weer lukt om applicaties en klantwensen om te zetten naar een berekenbare situatie.

Naast de genoemde lichtberekeningssoftware maken we ook gebruik van de 3D software, modellen en andere ingevoerde en geaccepteerde software zoals Autocad. We maken gebruik van 3D software om de visie van de adviseur of consultant inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever.

We komen nog steeds lichtberekeningen tegen bij klanten en opdrachtgevers, die niets meer of minder zijn dan een zoals wij dit in vaktermen noemen “een lege schoenendoos”. In de praktijk blijkt dan bij het meten van de lichtsterkte na oplevering, dat de werkelijke waarde sterk afwijkt van de berekende waarden waarop de klant of opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

We zien ook vaak dat fabrikanten of importeurs, klanten adviseren om een proefopstelling te maken met een paar armaturen om zo iedereen ervan te overtuigen dat de nieuwe verlichting goed is. Dit geeft een vertekend beeld, omdat als bedrijven besluiten te investeren in nieuwe verlichting, de verlichting in 99% van alle gevallen al zo slecht is dat iedere toevoeging van licht al een verbetering is op het eerste oog.

Een 3D simulatie van het geheel - compleet met inhoud zoals machines, equipment, objecten  etc. - geeft een beter beeld van wat men mag verwachten na de investering zonder het vele extra werk en de mogelijke procesverstoring kosten van een eventuele proefopstelling.